6. پادشاهی ضحاک (صوتی)

شنبه 21 اسفند‌ماه سال 1395 ساعت 10:00 ق.ظ
راوی: فریما قباد
نویسنده: فریناز جلالی
داستان های صوتی شاهنامه فردوسی به نثر امروزی
پادشاهی ضحاک

بر اساس شاهنامه منظوم دکتر محمد دبیرسیاقی


http://s4.picofile.com/d/8288058568/60922eb1-1a30-49f0-b878-265b3c8ebc2a/105_zahaak.mp3http://s4.picofile.com/file/8288072950/photo_2017_03_01_16_09_45.jpg


http://s4.picofile.com/file/8288073042/photo_2017_03_01_16_09_50.jpg

5. داستان ضحاک و پدرش (صوتی)

پنج‌شنبه 19 اسفند‌ماه سال 1395 ساعت 10:00 ق.ظ
راوی: فریما قباد
نویسنده: فریناز جلالی
داستان های صوتی شاهنامه فردوسی به نثر امروزی
داستان ضحاک و پدرش

بر اساس شاهنامه منظوم دکتر محمد دبیرسیاقی


http://s1.picofile.com/d/8288058200/7d1c479d-b72d-4f2c-8edb-4c32df2b46bc/104_zahaak_Va_Pedarash.mp3http://s3.picofile.com/file/8288072450/photo_2017_03_01_16_07_17.jpg


http://s4.picofile.com/file/8288072676/photo_2017_03_01_16_07_21.jpg

4. پادشاهی جمشید (صوتی)

سه‌شنبه 17 اسفند‌ماه سال 1395 ساعت 10:00 ق.ظ
راوی: فریما قباد
نویسنده: فریناز جلالی
داستان های صوتی شاهنامه فردوسی به نثر امروزی
پادشاهی کیومرث

بر اساس شاهنامه منظوم دکتر محمد دبیرسیاقی


http://s4.picofile.com/d/8288057834/dec52306-1883-44ba-921f-99ccf0d249d6/103_jamshid.mp3http://s4.picofile.com/file/8288072084/photo_2017_03_01_16_03_52.jpg

3. پادشاهی طهمورث (صوتی)

یکشنبه 15 اسفند‌ماه سال 1395 ساعت 10:00 ق.ظ

راوی: فریما قباد
نویسنده: فریناز جلالی
داستان های صوتی شاهنامه فردوسی به نثر امروزی
پادشاهی طهمورث
بر اساس شاهنامه منظوم دکتر محمد دبیرسیاقی


http://s1.picofile.com/d/8288057392/65b0d95f-60c2-4ff7-a08b-78ed6c53c660/102_tahmores.mp3http://s5.picofile.com/file/8288071326/photo_2017_03_01_15_56_29.jpg

2. پادشاهی هوشنگ (صوتی)

جمعه 13 اسفند‌ماه سال 1395 ساعت 10:00 ق.ظ
راوی: فریما قباد
نویسنده: فریناز جلالی
داستان های صوتی شاهنامه فردوسی به نثر امروزی
پادشاهی هوشنگ

بر اساس شاهنامه منظوم دکتر محمد دبیرسیاقی


http://s1.picofile.com/d/8288055734/fd473bb1-cb35-475d-a08e-3ee8baaa88d1/101_houshang.mp3http://s5.picofile.com/file/8288070926/photo_2017_03_01_15_54_00.jpg

( تعداد کل: 84 )
<<    1       2       3       4       5       ...       17    >>