تاریخ انجام شاهنامه

جمعه 15 فروردین‌ماه سال 1393 ساعت 12:00 ق.ظ

 

 

تاریخ انجام شاهنامه

وقتی شصت و پنج سال از عمرم میگذشت تاریخ شاهان را تنظیم کردم . بزرگان و دانشمندان همه مرا تشویق کردند و از آن استفاده نمودند اما پولی به من ندادند . از آن نامداران علی دیلمی و بودلف و حیی قتیبه از تاریخ شاهان استفاده رایگان نکردند و از آنها منتفع شدم و خوراک و پوشاک و سیم و زر یافتم . در طول سی و پنج سال آن را به نظم درآوردم . حالا که به هشتادسالگی رسیدم داستان یزدگرد را تمام کردم و اکنون چهارصد سال از هجرت پیامبر میگذرد . تن شاه محمود سالم باشد و دلش شاد باد . من این شاهنامه را به نام او نوشتم .

  نمیرم از این پس که من زنده ام                      

که تخم سخن را پراکنده ام

هرآنکس که دارد هش و رای و دین                  

 پس از مرگ بر من کند آفرین