10. ادامه پادشاهی فریدون (صوتی)

یکشنبه 29 اسفند‌ماه سال 1395 ساعت 10:00 ق.ظ
راوی: فریما قباد
نویسنده: فریناز جلالی
داستان های صوتی شاهنامه فردوسی به نثر امروزی

ادامه پادشاهی فریدون

بر اساس شاهنامه منظوم دکتر محمد دبیرسیاقی


http://s3.picofile.com/d/8288061400/35acb22c-c6af-4544-ab10-9ffdd124a971/110_Bazgashte_Pesaran_Az_Yaman.mp3http://s1.picofile.com/file/8288074400/photo_2017_03_01_16_22_22.jpg

9. پادشاهی فریدون (صوتی)

جمعه 27 اسفند‌ماه سال 1395 ساعت 10:00 ق.ظ
راوی: فریما قباد
نویسنده: فریناز جلالی
داستان های صوتی شاهنامه فردوسی به نثر امروزی
پادشاهی فریدون

بر اساس شاهنامه منظوم دکتر محمد دبیرسیاقی


http://s2.picofile.com/d/8288060942/dcbe5f8f-1c29-460e-b7ca-bbe41c1c461f/109_Fereydoon.mp3http://s2.picofile.com/file/8288073800/photo_2017_03_01_16_16_23.jpg


http://s5.picofile.com/file/8288073900/photo_2017_03_01_16_16_27.jpg

8. رفتن فریدون به جنگ ضحاک (صوتی)

چهارشنبه 25 اسفند‌ماه سال 1395 ساعت 10:00 ق.ظ
راوی: فریما قباد
نویسنده: فریناز جلالی
داستان های صوتی شاهنامه فردوسی به نثر امروزی
رفتن فریدون به جنگ ضحاک

بر اساس شاهنامه منظوم دکتر محمد دبیرسیاقی


http://s5.picofile.com/d/8288060026/a4d7678d-3d2b-4688-98e8-0d669436a3c4/108_jange_Fereydoon_Ba_Zahaak.mp3http://s4.picofile.com/file/8288073526/photo_2017_03_01_16_14_26.jpg


http://s1.picofile.com/file/8288073650/photo_2017_03_01_16_14_30.jpg

7. اندر زادن فریدون (صوتی)

دوشنبه 23 اسفند‌ماه سال 1395 ساعت 10:00 ق.ظ
راوی: فریما قباد
نویسنده: فریناز جلالی
داستان های صوتی شاهنامه فردوسی به نثر امروزی
اندر زادن فریدون

بر اساس شاهنامه منظوم دکتر محمد دبیرسیاقی


http://s1.picofile.com/d/8288059268/5f098747-89bf-4024-9596-ca6979ae6cbd/106_zaadane_Fereydoon.mp3http://s3.picofile.com/file/8288073242/photo_2017_03_01_16_12_05.jpg6. پادشاهی ضحاک (صوتی)

شنبه 21 اسفند‌ماه سال 1395 ساعت 10:00 ق.ظ
راوی: فریما قباد
نویسنده: فریناز جلالی
داستان های صوتی شاهنامه فردوسی به نثر امروزی
پادشاهی ضحاک

بر اساس شاهنامه منظوم دکتر محمد دبیرسیاقی


http://s4.picofile.com/d/8288058568/60922eb1-1a30-49f0-b878-265b3c8ebc2a/105_zahaak.mp3http://s4.picofile.com/file/8288072950/photo_2017_03_01_16_09_45.jpg


http://s4.picofile.com/file/8288073042/photo_2017_03_01_16_09_50.jpg

( تعداد کل: 10 )
   1       2    >>